Voorlichtingsavonden Greijdanus Zwolle

Dit schooljaar organiseren we nog op drie momenten een informatieavond: donderdag 10 januari  en maandag 4 februari 2019. Deze is voor ouders van groep 8 leerlingen die overwegen hun kind op het Greijdanus vervolgonderwijs te laten volgen. De avonden beginnen om 19.45 uur in de aula van het hoofdgebouw en duren tot 22.00 uur. U kunt zich hier opgeven.

Programma
We willen in het programma aandacht besteden aan onze identiteit, de vele onderwijsmogelijkheden, de zorg en begeleiding. Het eerste gedeelte van de avond gaat over de identiteit van het Greijdanus. Waar staan we voor als gereformeerde school en hoe geven we invulling en inhoud aan onze christelijke identiteit op school en in ons onderwijs. Hiervoor gebruiken we het identiteitsdocument van de school als basis. Met alle ouders van nieuwe leerlingen (met uitzondering van nieuwe leerlingen die al broers of zussen op school hebben/hebben gehad) hebben we na inschrijving een kennismakingsgesprek. Ook op de voorlichtingsavond vertellen we hier meer over.

Na de pauze wordt er verder informatie gegeven over: het havo/vwo, het vmbo en de praktijkroute. U kunt dan kiezen waar u naar toe wilt. In de meeste gevallen weet u wel ongeveer op welk niveau uw kind verder zal gaan. Hier hoort u over de onderwijsmogelijkheden die het Greijdanus biedt, hoe het onderwijsprogramma is opgebouwd en hoe we leerlingen begeleiden.