Incasso data

Giften waarvoor een machtiging tot automatische incasso is afgegeven, worden op de volgende data geïncasseerd.

28 januari 2019
28 februari 2019
28 maart 2019
29 april 2019
28 mei 2019
28 juni 2019
29 juli 2019
28 augustus 2019
30 september 2019
28 oktober 2019
28 november 2019
23 december 2019

Als u een melding (vooraankondiging) heeft ontvangen, vindt de eerste incasso in de desbetreffende maand plaats. Voor een termijn incasso met kwartaal, halfjaar en jaar frequentie vindt de vervolgincasso plaats na 3, 6 en 12 maanden.