Incasso data

Giften waarvoor een machtiging tot automatische incasso is afgegeven, worden op de volgende data geïncasseerd.

29 januari 2018
28 februari 2018
28 maart 2018
30 april 2018
28 mei 2018
28 juni 2018
30 juli 2018
28 augustus 2018
28 september 2018
29 oktober 2018
28 november 2018
24 december 2018

Als u een melding (vooraankondiging) heeft ontvangen, vindt de eerste incasso in de desbetreffende maand plaats. Voor een termijn incasso met kwartaal, halfjaar en jaar frequentie vindt de vervolgincasso plaats na 3, 6 en 12 maanden.