Start verbouw Greijdanus Meppel

14-6-2016 | In november 2015 hebben we gehoord dat de gemeente Meppel extra financiële middelen ter beschikking stelt voor uitbreiding van ons schoolgebouw op de huidige locatie. Hier zijn we erg blij mee! Er wordt een nieuwe verdieping van circa 650 m2 gebouwd op de aula van de school. Passend bij het vernieuwde onderwijsconcept van onze school, hebben we afgelopen periode voorbereidingen getroffen en plannen rond inrichting uitgedacht. Inmiddels is gestart met het bouwproces. Eind 2016 word het bouwproces afgerond en begin 2017 nemen we de nieuwe vleugel in gebruik.

Samenwerking
Afgelopen periode is er een selectieproces geweest met aannemers en architecten. Hieruit kwamen twee regionale bedrijven als beste naar voren: Eikenaar Bouwbedrijf uit Meppel en Huls Architecten uit Staphorst. Met hen zijn we aan de slag gegaan om de plannen concreet uit te werken.

Nieuw onderwijsconcept en inrichting
Afgelopen jaar heeft voor onze school ook in het teken gestaan van onderwijsvernieuwing, vanuit het verlangen om meer maatwerk te kunnen bieden aan leerlingen, passend bij de missie van de school:
Op het Greijdanus College in Meppel leer je over God, jezelf, de wereld en het leven. We gaan uit van wie je bent en wat je kunt. Je mag leren op een manier die bij je past. Daarvoor bieden we uitdagend onderwijs met een passende leerroute. Samen met andere leerlingen ontdek en ontwikkel je jouw talenten. We helpen je groeien als persoon om vol vertrouwen je plek in de maatschappij in te nemen. Zo mag je schitteren in Zijn licht.

De afgelopen maanden wordt de praktische vertaling hiervan steeds concreter. Dan gaat het ook over hoe de onderwijsvisie concreet wordt vertaald naar organisatie: rooster, lesinhoud in vakken, manier van lesgeven en gebruik van het gebouw. De uitbreiding was dus een goed moment om te bekijken hoe we het gebouw, de indeling en inrichting, kunnen laten aansluiten bij hoe we vanaf volgend jaar, te starten met klas 1, ons onderwijs willen vormgeven.

Maatwerk wordt in klas 1 geboden door het onderwijs per vak of combinatie van vakken tegelijkertijd aan te bieden op alle niveaus. De leeractiviteiten vinden plaats op leerpleinen en in aangrenzende lokalen. In de lestijd is ruimte voor instructie, zelfstandig en samenwerkend leren. Leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen en worden begeleid door een team docenten. Het is goed mogelijk om vakken te volgen en af te sluiten op het naastliggende hogere niveau. Persoonsvorming, talentontwikkeling en socialisatie worden extra gestimuleerd in de keuzemodules Sport, Cultuur of Science. Hierbij speelt de interesse van de leerling een grote rol. De leerling kiest zelf in welke module hij zich wil verdiepen.

Indeling en oplevering
We hebben ervoor gekozen om de school te verdelen in vier verschillende ‘clusters’, te weten vmbo onderbouw en bovenbouw en havo/vwo onderbouw en bovenbouw. Ieder cluster krijgt in het vernieuwde gebouw een eigen leer- en verblijfruimte. Er komt voor elk cluster een leerplein met aangrenzende lokalen. Instructie, zelfstandig en samenwerkend leren kunnen zo gemakkelijk worden afgewisseld. Ook wordt de huidige aula veranderd in een multifunctionele ruimte voor leeractiviteiten, ontspanning, optredens en presentaties. Voor de praktijkvakken in het vmbo wordt er o.a. een grootkeuken gerealiseerd.

Inmiddels zijn de tekeningen klaar en voorbereidingen afgerond. Als alles gaat zoals gepland, is de verbouw eind 2016 klaar, zodat we de verdieping na de kerstvakantie in gebruik kunnen nemen.