Leerlingstatuut

Dat het Greijdanus een gereformeerde school is willen we met alle mensen in de school laten zien: medewerkers, de schoolleiding en ook de leerlingen. Hoe we dat willen laten zien, beschrijven we op verschillende manieren. Ten eerste hebben we het voorgaand beschreven identiteitsdocument. Voor medewerkers is er daarnaast een Morele Code. Voor onze leerlingen beschrijven we een aantal aandachtspunten in het leerlingstatuut. In dit document staat wat we van leerlingen verwachten en wat leerlingen van hun school mogen verwachten. Een aantal zaken vloeien rechtstreeks voort uit het feit dat we een gereformeerde school willen zijn. Andere zaken hebben te maken met ons streven een goede en veilige school te zijn.

Het leerlingstatuut is in het voorjaar van 2011 gewijzigd. We besteden minder aandacht aan 'de regels' en veel meer aan brede uitgangspunten en waarden die belangrijk zijn voor Het Greijdanus. Daar opent het statuut dan ook mee. Daarna volgt het regeltechnische deel dat is opgebouwd uit vier blokken: algemene regels, het onderwijsproces, procedures rond het leerling-statuut en tot slot vestigingspecifieke regels.

De basis is: Christus volgen. We willen leven met de God van de Bijbel. Christus laat zien hoe God van ons houdt. Daarom mogen we in geloof leven uit genade. In het volgen van Christus laten we onze liefde voor andere mensen zien. In de Tien Woorden van Gods verbond staan daarvoor heel beknopt richtlijnen: hoe we met God omgaan, hoe we over God spreken, over eerlijkheid, over dat we zelfs niet verlangen naar iets wat van een ander is, over hoe we praten over en omgaan met andere mensen en over hoe man en vrouw met elkaar omgaan. Dan werken we de kernwaarden 'groeien', 'verschil', 'samen', ´dienstbaar’, ´verantwoordelijk´ en ´genieten´ uit. Deze waarden staan ook in het identiteitsdocument van onze school.