Jaarverslagen

In de nieuwsbrieven van Greijdanus geven we op een nieuwe en meer hedendaagse manier vorm geven aan onze ‘horizontale verantwoording’.

In de edities, gepland in het eerste half jaar van 2017, gaan we in op specifieke thema’s van schoolontwikkeling, te weten: onderwijsvisie, vorming, maatschappelijke inbedding en gepersonaliseerd leren.

Nieuwsbrief april 2018 - Thema: Passend onderwijs

Klik hier voor de vorige edities van de nieuwsbrief.


Hieronder vindt u eerdere jaarverslagen van het Greijdanus College.

Bestuursverslag 2017

Bestuursverslag 2016

Bestuursverslag 2015

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2011-2012