Inschrijven Greijdanus

Greijdanus is een school die werk wil maken van haar gereformeerde identiteit. Dat vinden wij belangrijk. Dat heeft op veel manieren betekenis. Hoe wij daar invulling aan willen geven, hebben wij kort opgeschreven in ons ‘Identiteitsdocument’. Van ouders die kiezen voor het Greijdanus College verwachten wij dat zij de wens hebben dat het onderwijs van Greijdanus op het gebied van de gereformeerde identiteit vorm krijgt zoals het Identiteitsdocument dit beschrijft.

De school en de ouders zijn hierop, vanuit een verschillende verantwoordelijkheid, aanspreekbaar. Zo geven wij samen invulling aan gereformeerd onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. De inschrijving van leerlingen is daarom geen automatisme.

Gang van zaken bij de aanmelding
Wij vertalen dit op de volgende manier. Ouders melden hun kind middels het aanmeldformulier aan bij de school. Dit formulier vindt u rechts op deze pagina. Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden, hebben wij een gesprek. Met het gesprek willen we dat beide gesprekspartners (ouders en school) kennis maken met elkaar en daarmee ook kennis nemen van elkaars drijfveren. Het is immers heel belangrijk dat – zeker op gebied van identiteit – uw kind en u als ouders passen bij de school en omgekeerd. Daarom hebben beide partijen het recht om (enige tijd) na afloop van het gesprek aan te geven dat ze toch niet met elkaar verder willen. Dat is van belang, omdat het gaat om een goede schoolkeuze. Als u een kind aanmeldt voor Zwolle dan kunt u via de link hiernaast zich inschrijven voor en kennismakingsgesprek. Voor de andere vestigingen krijgt u een uitnodiging. Dit gesprek vindt plaats bij Greijdanus in de periode april/mei en duurt ongeveer een half uur.

Inhoud gesprek
Tijdens het gesprek is er, naast de punten die u verder van belang vindt, aandacht voor de volgende zaken: 

Uw verwachtingen van het Greijdanus

 1. Waarom meldt u uw kind aan bij onze scholengemeenschap?
 2. Welk beeld hebt u van gereformeerd onderwijs?
 3. Wat is uw indruk van het ‘identiteitsdocument’ van Greijdanus? Wat zijn de dingen die u waardeert. Welke punten vindt u heel belangrijk? Zijn er punten die u hierin ‘lastig’ vindt?
 4. Wat verwacht u van de docenten?
 5. We gebruiken de Nieuwe Bijbelvertaling, en zingen de psalmen ritmisch en vanuit recente berijmingen. Ligt hier voor u een aandachtspunt?
 6. Ook vragen we u of er vanuit uw eigen geloofsovertuiging andere zaken voor u van belang zijn, omdat hier mogelijk spanning met Greijdanus als gereformeerde school kan ontstaan. 

Onze verwachtingen van u als ouders

 1. Dat u een weloverwogen voorkeur hebt voor gereformeerd voortgezet onderwijs.
 2. Dat u kerkelijk meelevend bent.
 3. Dat u de inhoud en bedoeling van ons identiteitsdocument onderschrijft en dat het uw wens is dat het onderwijs op deze basis vorm krijgt.
 4. Dat uw kind gedoopt is.
 5. Dat u, wanneer uw kind niet is gedoopt, hem/haar wel beschouwt als een kind van God en dat u daarom kiest voor een school die kinderen zo behandelt en hen hierop aanspreekt.
 6. Dat bovenstaande punten ook van invloed zijn geweest op de (eerdere) schoolkeuze voor uw kind(eren). 

Resultaat en vervolg
In het gesprek willen we duidelijkheid krijgen ‘of we bij elkaar passen’. Van u als ouders willen we de hartelijke overtuiging ervaren van de keuze voor Greijdanus als gereformeerde school. U moet van ons als Greijdanus College ervaren dat we willen staan voor wat we zeggen als gereformeerde school. Daar kunnen we elkaar dan later ook op aanspreken. 

U wordt door ons zo snel mogelijk na het gesprek geïnformeerd over het vervolg. Omgekeerd horen wij graag zo snel mogelijk van u, als u besluit uw kind alsnog niet in te schrijven. Als u het niet eens bent met onze conclusie om niet tot inschrijving over te gaan dan is beroep tegen dit besluit mogelijk.

Ouderverklaring
N.B. Geldt voor alle nieuwe leerlingen (ook zonder gesprek)
Voor alle kinderen die bij de school ingeschreven worden willen wij een door ouders en school ondertekende verklaring (zie bijlage). Daarmee maken we aan elkaar duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten op het gebied van gereformeerde identiteit. Wanneer u nog geen leerlingen bij ons op school hebt (gehad) en u dus voor een gesprek wordt uitgenodigd, dan kunt u de verklaring na afloop van het gesprek invullen en achterlaten. U kunt het ook na later opsturen, als u wat extra bedenktijd wil. Van ouders waar we geen gesprek mee voeren verwachten we dat ze een ondertekende versie van de verklaring meesturen met het inschrijfformulier. Alle ouders krijgen een kopie van de verklaring retour gestuurd met daarop ook de handtekening van de schoolleiding.

Contact
Mocht u nog vragen hebben over het inschrijvingsbeleid dan kunt u contact opnemen met de betreffende vestiging. Klik hier voor de contactgegevens.

Aanmelding eerste jaar 
   > Klik hier voor aanmeldingsformulier Greijdanus Zwolle
   > Klik hier voor aanmeldingsformulier Greijdanus Hardenberg
   > Klik hier voor aanmeldingsformulier Greijdanus Meppel
   > Klik hier voor het aanmeldingsformulier Greijdanus Enschede