FF doorstuderen en dan docent worden bij Greijdanus?

Wij verdubbelen je beurs en garanderen een baan!

4-1-2016 | Als je niet langer dan twee jaar geleden een (bachelor of master) diploma hebt behaald in één van de tekortvakken Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Frans of Engels en je studeert of gaat studeren voor een educatieve master voor één van die vakken, willen wij je de kans geven om te komen werken bij ons op school. Het Greijdanus College - met vestigingen in Zwolle, Hardenberg, Enschede of Meppel - zoekt jonge mensen die hun vak kennen en samen met ons de boodschap van Christus willen voorleven en uitdragen in het onderwijs.

De overheid geeft aan studenten die een baan in het onderwijs ambiëren en die na het behalen van een universitaire studie een onderwijsmaster gaan volgen, een beurs in de vorm van een eenmalige tegemoetkoming van € 3000,- (voor Engels of Frans) of € 5000,- (voor Wiskunde, Natuurkunde of Scheikunde). 

Hoe werkt het?
De beurs is bedoeld voor studenten die vanaf februari 2016 beginnen aan een van de hierboven genoemde één of tweejarige educatieve masters aan een universitaire lerarenopleiding. De beurs kan t/m 28 februari 2016 worden aangevraagd via de website van DUO. Studenten die in september met een educatieve master willen starten, kunnen de beurs aanvragen van 1april t/m 31 oktober 2016. Meer informatie over de voorwaarden voor het verkrijgen van de beurs is te vinden op de website www.wordleraarinhetvo.nl. Vragen kunnen worden gesteld via onderwijsmasters@voion.nl.

Als jij je wilt verbinden aan onze school dan verbinden wij ons aan jou
Om in aanmerking te komen voor deze regeling zal Greijdanus selecteren op kwaliteit en identiteit (zie ons identiteitsdocument ), waarbij de minimumeis is dat studenten voldoen aan de standaard criteria van het DUO. Als je voldoet aan deze eisen dan garanderen wij je een baan voor de duur van 2 jaar met de intentie van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast vergoeden we de door jou gemaakte studiekosten tot een maximum van respectievelijk € 3000,- of € 5000,- onder dezelfde voorwaarden als die het DUO stelt voor gebruikmaking van de Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters 2015-2016.

Heb je interesse, neem dan contact op met: Gerdien Steendam of Reina Valkman, beiden adviseur P&O, via 038-4698630.

Zij-instroom
Mocht je voor het bovenstaande programma niet in aanmerking komen, maar je hebt een (technische) WO- of HBO studie afgerond dan willen we graag met je in gesprek over mogelijkheden van zij-instroom voor de vakken Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Frans en Engels.