Samenwerking gereformeerde organisaties

Het Greijdanus is een gereformeerde school. De Bijbel, het woord van God en de belijdenisgeschriften vormen de grondslag van ons werken. Het dienen en liefhebben van de Heer moet heel het groeiproces op weg naar de volwassenheid doortrekken. Wij willen de leerlingen leren ontdekken: wie ben jij voor God, voor je naaste, voor jezelf en voor deze wereld.

Volg de links en lees verder: