Bestuur en directie

De dagelijkse leiding van het Greijdanus is als volgt samengesteld:
Drs. M.J. de Jong, voorzitter van het College van Bestuur
G.J. Niewold, vestigingsdirecteur Zwolle
C. van der Meulen, vestigingsdirecteur Hardenberg
T.A. Sebens, vestigingsdirecteur Meppel 
M. Brouwer, vestigingsdirecteur Enschede

De Stichting
Het Greijdanus met vestigingen in Hardenberg, Enschede, Meppel en Zwolle gaat uit van de 'Stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost Nederland te Zwolle'. De stichting heeft als norm de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God; daarbij onderschrijft zij de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze geleerd worden in de Gereformeerde Kerken. De stichting regelt de exploitatie van de school.

De stichting kent twee organen:
   1. College van Bestuur
   2. Raad van Toezicht

T 038 - 469 8620
E secretariaat@greijdanus.nl

Raad van Toezicht
Mw.drs. D.G. Rots (voorzitter, remuneratiecommissie)
Prof. dr. J.P. van Buuren RA (auditcommissie)
Prof.dr. J. Dekker
Mw.drs. J.A. van DrieĆ«nhuizen-Kok (remuneratiecommissie)
Mw. G. Groen-Baas MSc (auditcommissie)
Mw.drs. S.H. Koning-Klapwijk (plaatsvervangend voorzitter)


T 038 - 469 8620
E raadvantoezicht@greijdanus.nl