Over Greijdanus Zwolle

Het Greijdanus College is een gereformeerde scholengemeenschap met uitdagend en eigentijds onderwijs en leerlingbegeleiding met zorg. Identiteit: het motto van de school is ‘Schitteren in Zijn licht’, waarmee leerlingen gestimuleerd worden om te ontdekken welke unieke gaven ze kunnen inzetten om God te verheerlijken.

Het Greijdanus College in Zwolle is een streekschool. Elke dag komen meer dan 2100 leerlingen uit de regio Oost-Nederland met de fiets of het openbaar vervoer naar de Campus in Zwolle. De school is groot en daarom heeft elke afdeling zijn eigen plek en docententeam. We bieden goed, uitdagend en eigentijds onderwijs op alle niveaus. Gedurende het schooljaar worden er tal van activiteiten georganiseerd. Zoals sportdagen, excursies, vieringen, klassenavonden en acties voor goede doelen. Voor muziekliefhebbers is er een schoolkoor en een orkest dat regelmatig optreedt en cd-opnames maakt. Ook is er elk jaar een ‘Grote Avond’, waarin leerlingen hun uiterste best doen om een fantastisch theaterstuk op de planken te krijgen.

Profilering
Uitgangspunt voor Greijdanus is dat we geloven dat we mogen en moeten schitteren in God’s licht. Dat is een belofte en een opdracht. Als mensen zijn we bedoeld om Hem te verheerlijken. Dat kunnen we alleen als we onze eigen identiteit in Christus ontdekken. Als we onze unieke gaven kennen en die willen inzetten om Hem groot te maken. Dat is prachtig, omdat je mag weten dat je schitterend bent en het daagt uit om eraan te werken om nog mooier te worden. Je gaat stralen als je Zijn heerlijkheid laat zien in wie je bent en wat je doet. Daarmee verlicht je je omgeving. Op school, in de klas, thuis en in de maatschappij. Op het Greijdanus willen we je het Licht doorgeven en je helpen om te schitteren. We stimuleren elkaar om op zoek te gaan naar je persoonlijke identiteit in Christus. Om te ontdekken wat je unieke talenten zijn die je kunt inzetten tot Zijn eer en om anderen te helpen. Zo willen we samen het Licht uit te dragen in de wereld.

Werkwijze
Een gereformeerde school zijn betekent dat in alles wat we doen - in vakken, projecten, gesprekken en dingen die we organiseren - we onze identiteit centraal stellen. Hiervoor hebben we waarden geformuleerd die daarbij richting geven: Christus volgen, groeien, samen, dienstbaar, verschil, verantwoord en genieten. Unieke elementen die de school kenmerkt en waarin we ‘Schitteren in Zijn licht’ praktisch vertalen in wat we doen.
 

Identiteitsdocument

Leerling-statuut