Vooropleiding Conservatorium

Heb jij talenten op het gebied van muziek? Wil je na de middelbare school naar het Conservatorium?

Voor getalenteerde jonge musici biedt het Greijdanus College in Zwolle in samenwerking met ArtEZ de vooropleiding van het Conservatorium aan. Een goede voorbereiding voor leerlingen die na de middelbare school een studie Docent Muziek, Klassieke Muziek of Jazz & Pop willen doen.

Doel van de vooropleiding
Het Greijdanus in Zwolle is één van de scholen die deze opleiding aanbiedt. Met deze vooropleiding willen we zorgen voor een goede en soepele aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het Conservatorium. Deze opleiding is ook voor leerlingen die nog niet zeker weten of ze later van muziek hun werk willen maken. Door de opleiding binnen Greijdanus te volgen, maken ze alvast op een professionele manier kennis met muziekonderwijs. En als ze daarna kiezen voor een studie aan een conservatorium, zijn ze alvast optimaal voorbereid.

Voor wie is de vooropleiding bedoeld?
De vooropleiding is niet gebonden aan een leerjaar of niveau. Wel is het een voorbereiding op het conservatorium, een HBO-opleiding. Logischerwijs zullen dus voornamelijk leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo aan de opleiding deelnemen. Om tot de vooropleiding toegelaten te worden moet de leerling eerst een auditie (vocaal/instrumentaal) doen. Tijdens de auditie voert hij/zij enkele ritmische en melodische oefeningen uit. De toelatingen zijn aan het eind van het schooljaar. Bij een positief resultaat kan de leerling in september met de vooropleiding beginnen.

Organisatie van de vooropleiding
De vooropleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
• Eenmaal per week een theorieles (muziektheorie en gehoortraining). Deze lessen worden afgesloten met een toets. Bij een voldoende zijn de leerlingen in principe voor de theorie toelaatbaar tot het conservatorium.
• Bij een privédocent of een docent van de muziekschool wekelijkse individuele muziekles. Twee keer per jaar een individuele les van een hoofdvakdocent van het conservatorium.
• Bij de voorbereiding op een studie aan het conservatorium hoort ook het optreden voor publiek, de zogenaamde voorspeelavonden. Hierbij kunnen leerlingen zowel individueel als in ensembleverband optreden.
• Eenmaal per jaar musiceren alle leerlingen van de vooropleidingen tijdens werkdagen twee dagen lang samen in ensembles en workshops onder leiding van conservatoriumdocenten. Afsluitend is er een gezamenlijke presentatie in de concertzaal van het conservatorium.

Goed om te weten
Omdat de vooropleiding onderdeel uitmaakt van het onderwijsaanbod van het Greijdanus College, zijn aan de opleiding voor leerlingen van Greijdanus Zwolle geen kosten verbonden. Voor leerlingen die niet op het Greijdanus zitten bedragen de kosten € 500,-.

Kijk voor meer informatie op de website van ArtEZ.