Het vmbo vernieuwd: kiezen wat bij je past

De bovenbouw van het vmbo gaat veranderen in augustus 2016. Er wordt straks niet meer gesproken over afdelingen en beroepsgerichte vakken, maar over profielen, profielvakken, modules en keuzevakken. Maar niet alleen de namen veranderen, ook de inhoud en structuur van het beroepsonderwijs.

Waarom een vernieuwd vmbo?
Het vmbo bestaat inmiddels al ruim tien jaar, in die tijd is de wereld behoorlijk veranderd. 21e eeuwse vaardigheden hebben een belangrijke plaats nodig in het onderwijsaanbod. Daarnaast moeten de nieuwe beroepsgerichte profielen het keuzeaanbod overzichtelijker maken.

Scholen kunnen nu zelf kiezen welke profielverbredende of profielverdiepende keuzevakken ze aanbieden. Dit betekent dus dat het per regio aangepast kan worden aan de arbeidsmarkt. Ook sluit het vernieuwde mbo beter aan op het mbo, het is namelijk duidelijker wat leerlingen al hebben geleerd op het vmbo waardoor dubbelingen in de lesstof voorkomen kunnen worden.   

Hoe werkt het?
• De leerling kiest  een profielvak dat bestaat uit vier profielmodules, waarbij per module nauwkeurig omschreven wordt wat er door de leerling geleerd moet worden. In de gemengde leerweg zijn het twee profielmodules
• De leerling kiest daarnaast vier keuzevakken om zijn/ haar kennis te verbreden of te verdiepen. In de gemengde leerweg zijn dit twee keuzevakken

Kern, profiel, keuze
Kern: Leerlingen volgen altijd de kern van een programma. In de kern zitten die vaardigheden waarvan het vervolgonderwijs zegt dat de leerling ze moet beheersen: affiniteit met de gekozen sector, basisvaardigheden die tot de gekozen sector horen (precies zijn, om kunnen gaan met mensen, geduld hebben, gevoel hebben voor … ). De kern wordt altijd aangeboden in combinatie met een profielvak en keuzevakken.

Profielvakken: Een leerling kiest een profielvak  dat bestaat uit vier (in gl twee) modules. Een profiel bevat altijd praktijk, theorie en basiskennis, houding en vaardigheden en basiscompetenties van een bepaald beroepenveld. Het profielvak wordt afgesloten met één centraal examen.

Keuzevakken: Met de keuze van ten minste vier (in gl twee)  keuzevakken kan een leerling zijn opleiding verbreden (meer oriëntatie binnen of buiten het profiel) of verdiepen (verder voorbereiden op een specifieke mbo-opleiding). Een leerling mag profiel overstijgende keuzes maken. Dat wil zeggen; kiezen voor keuzevakken die niet direct tot het profiel horen waarvoor gekozen is of waarvoor nog gekozen moet worden. Keuzevakken  worden afgesloten met een schoolexamen.

Loopbaanoriëntatie als rode draad
De nieuwe structuur van kern, profiel en keuze biedt leerlingen de mogelijkheid een onderwijsprogramma samen te stellen dat past bij hun interesses en passies of dat de keuze voor een beroep of vervolgopleiding nog even uitstelt. Dit kan echter alleen als die leerlingen begeleid worden bij het maken van hun keuzes.

Docent en leerling zijn in gesprek over de keuzes en bespreken samen wat de volgende stap in het onderwijsproces van de leerling is. Loopbaanoriëntatie (LOB) wordt zo niet gezien als een apart vak of als een paar keer een gesprek in een leerjaar, maar als een rode draad die door het onderwijsproces heen loopt en onderdelen daarvan aan elkaar verbindt. Het is immers steeds de leerling die de rode draad uitrolt, keuzes maakt, daarop reflecteert en weer nieuwe stappen zet. Aan het einde van de vierde klas levert de leerling als onderdeel van het examen een LOB-portfolio in.

Greijdanus
Op het Greijdanus gaan we vijf profielen aanbieden. De leerlingen kunnen in sommige profielvakken examen doen, andere profielvakken kunnen in het schoolexamen gekozen worden. Daarnaast zijn er ook nog keuzevakken die van andere profielen afkomstig zijn. 

Hieronder vindt u de vakken met bijbehorende modules.

Examenvakken
Produceren, Installeren en Energie
1. Ontwerpen en maken
2. Bewerken en verbinden van materiaal
3. Besturen en automatiseren
4. Installeren en monteren

Bouwen, wonen en interieur
1. Bouwproces en bouwvoorbereiding
2. Bouwen vanaf de fundering
3. Hout en meubelverbindingen
4. Design en decoratie

Dienstverlening en Producten
1. Organiseren van een activiteit
2. Presenteren verkopen en promoten
3. Materieel product maken
4. Multimediaal product maken

Keuzevakken (schoolexamen)
Zorg en Welzijn
1. Mens en gezondheid
2. Mens en omgeving
3. Mens en activiteit
4. Mens en zorg

Economie en Ondernemen
1. Commercieel
2. Secretarieel
3. Logistiek
4. Administratie