Onderwijsrichting vmbo

Binnen het Greijdanus zijn er verschillende mogelijkheden om goed voorbereid, na het vmbo, een vervolgopleiding te kiezen. Dat kan via de praktijkroute, basis- en kaderberoepsgerichte èn theoretische of gemengde leerweg. 

De basis- en kader-leerwegen bestaan vooral uit praktisch onderwijs. Hoewel er de eerste twee jaren vrij veel theorielessen zijn, besteden we ook daar zo veel mogelijk aandacht aan de praktijk. Op het vmbo worden leerlingen voorbereid op het volgen van een beroepsopleiding. De theoretische leerweg (tl) is meer theoretisch zoals de naam al zegt. Vanaf het eerste leerjaar worden drie moderne vreemde talen gegeven (Engels, Frans en Duits).

Wat houden al die richtingen in het vmbo ongeveer in?

 Praktijkroute
• Voor leerlingen met een praktijkonderwijs-indicatie;
• er is veel maatwerk en begeleiding;
• vanaf het derde jaar stage;
• hierna doorstroming naar een baan of het mbo

Lees hier meer over de praktijkroute.

Basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
• Als de leerling wat meer moeite heeft met theorie;
• het is vooral praktisch;
• na twee jaar kiest de leerling voor een voorbereidende beroepsopleiding;
• de opleiding duurt vier jaar;
• hierna doorstroming naar het mbo.

Kaderberoepsgerichte-/theoretische leerweg (kbl/tl)
• Zowel praktisch als theoretisch;
• twee vreemde talen (Engels en Duits);
• na twee jaar keuzemogelijkheid voor tl (als je niveau voldoende is) of een beroepsopleiding (techniek òf diensten en producten);
• met een kader-diploma doorstroming naar het mbo.

Theoretische leerweg (tl)
• Meer theoretisch;
• drie vreemde talen (Engels, Duits en Frans);
• opleiding duurt vier jaar;
• met een TL-diploma doorstroming naar de havo of het mbo.

Theoretische leerweg (tl)/havo
• Als nog niet direct duidelijk is of het niveau tl of havo is;
• na het eerste en het tweede leerjaar mogelijkheid tot doorstroming naar een havo-klas;
• of via een diploma theoretische leerweg na vier jaar doorstromen naar de havo (of naar het mbo).