Onderwijsrichting theoretische leerweg / havo

Soms is het nog niet direct duidelijk of een leerling naar het vmbo of de havo kan. Hiervoor hebben we als oplossing de tl/h afdeling, oftewel theoretische leerweg/havo-afdeling.

In de eerste twee jaar kijken we of een leerling past bij de tl of de havo. Blijkt al in het eerste jaar dat doorstroom naar havo 2 het beste is, dan kan dat. Maar dit is ook een jaar later mogelijk, met instroming naar havo 3. Soms hebben leerlingen een iets langere route nodig. Dan blijft diegene gewoon in de tl/h-stroom en haalt na vier jaar een diploma voor de theoretische leerweg. Daarna kan een leerling direct naar de havo. Ook is het mogelijk om op het hoogste niveau in te stromen op het middelbaar beroepsonderwijs.

Voorheen gingen veel leerlingen die een verwijzing tl/h krijgen naar de havo/vwo-afdeling. Voor sommige leerlingen blijkt dit toch te moeilijk. We zijn blij met de tl/h-afdeling waarmee we de mogelijkheid hebben om aan te sluiten op het eigen lesniveau.

De tl/h-afdeling is een vierjarige opleiding waarbij de leerling het tl-diploma behaalt. De overstap naar havo 4 is gemakkelijker in verband met het aangepaste lesprogramma in de tl/h-afdeling. We geven op de tl/h-afdeling zoveel mogelijk les op de manier zoals dat ook op de havo gebeurt, zodat leerlingen hier alvast aan kunnen wennen. Veel leerlingen vinden de overgang naar havo 4 vanuit tl 4 lastig en daardoor blijven teveel leerlingen zitten in havo 4. Door de tl/h-afdeling kunnen we leerlingen beter voorbereiden op de overgang naar de havo.