Praktijkroute Greijdanus

Het Greijdanus College in Zwolle is vanaf schooljaar 2016-2017 begonnen met het aanbieden van de Praktijkroute Greijdanus. Inmiddels hebben we zowel in het eerste leerjaar als in het tweede leerjaar een klas. Dit jaar zijn we gestart met het derde leerjaar. Dit blijven we uitbouwen tot we alle jaren van de Praktijkroute kunnen aanbieden.

Waarom de Praktijkroute op het Greijdanus?
In Zwolle moet voor iedereen een passende plaats in het onderwijs beschikbaar zijn. Voor de leerlingen met een praktijkroute-indicatie is er in Zwolle geen gereformeerde variant beschikbaar. Terwijl ook deze kwetsbare groep belang heeft bij gereformeerd onderwijs. Voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen van deze leerlingen is het belangrijk dat zij naar dezelfde school kunnen als hun leeftijdsgenoten uit hun sociale kring.

Uitgangspunten
De eerste klas van de Praktijkroute is een oriƫntatiejaar. In dat jaar wordt gekeken naar de mogelijkheden en talenten van uw kind. De structuur van het onderwijs ligt nog dicht tegen het vmbo aan. Er is veel ruimte voor praktijk en eigen tempo. Daarnaast houden we in de eerste jaren nadrukkelijk de mogelijke overstap naar de basisberoepsgerichte leerweg in de gaten. De leerlingen hebben allemaal een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Daarin worden de doelen en vorderingen bijgehouden. Dit IOP wordt met ouders besproken. Daarnaast krijgt de leerling coaching. Tijdens de coachingslessen stelt de mentor samen met de leerling doelstellingen op waaraan de leerling op school wil werken.

Stamgroep en vakken
Uw kind komt in een klas met een eigen mentor die veel beschikbaar is om begeleiding te geven. De vakken waarin uw kind les krijgt zijn verdeeld in theorie en praktijk. De theorievakken zijn: Nederlands, wiskunde (rekenen), Engels, Loopbaan, en burgerschap en godsdienst. De praktijkvakken zijn: groen, techniek, zorg en welzijn, consumptieve techniek (koken), tekenen, muziek, computer informatiekunde en gym.

Stage
Vanaf het derde leerjaar bereidt de leerling zich voor op de stage. Daarna begint de interne stage (binnen de school) of externe stage (bij een bedrijf). Vanaf leerjaar 4 wordt de stage steeds belangrijker en worden leerlingen voorbereid op de arbeidsmarkt.

MBO
Vanaf het derde leerjaar is het ook mogelijk om voor te bereiden op de stap naar het MBO. Als een leerling 16 is, mag hij die overstap maken. Dit is voor de leerlingen die goede rekenen -en begrijpend lezen vaardigheden bezit.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met:
C. Fokkens, adjunct directeur praktijkroute, bb, kt, lwoo klas 1 en 2
Email c.fokkens@greijdanus.nl