Onderwijsrichting havo/vwo

In het havo/vwo kennen we havo-, atheneum- en gymnasiumklassen. De eerste klas van havo/vwo is een zogenaamde ‘dakpanklas’. Leerlingen kunnen aan het eind van het eerste jaar doorstromen naar havo 2, havo/vwo 2 of vwo 2. Afhankelijk van de cijfers en het beeld dat de docenten hebben, wordt de leerling geplaatst in het tweede jaar. Van leerlingen die in havo/vwo 2 komen, is het nog niet voldoende duidelijk of het havo- of vwo-leerlingen zijn. Aan het einde van het tweede jaar moet dit dan duidelijk worden.

Mentor
Iedere klas heeft een eigen mentor. Deze collega neemt de rol over van de groepsleerkracht van de basisschool. In het begin van het jaar begeleidt hij het groepsproces en probeert hij zicht te krijgen op het welbevinden en op de resultaten van de leerlingen. De mentor van uw kind is de contactpersoon tussen school en thuis. Daarnaast richt de mentor zich tijdens het begeleidingsuur op studievaardigheden. Leerlingen moeten leren hun huiswerk te plannen en op een goede manier te maken of te leren.

Weekopbouw
Op school duren de lessen 60 minuten. Er zijn 7 lesuren op een dag. De ‘Zwolse klassen’ kunnen op een aantal momenten in de week om 8.00 uur starten. De andere klassen starten om 9.00 uur. Leerlingen hebben wekelijks 26 lesuren. Dit zijn reguliere lessen die door vakdocenten met wisselende werk- en leervormen worden ingevuld. In het lokaal, maar soms ook daarbuiten in de studieruimten op de diverse vleugels of in de mediatheek of computerlokaal. Leerlingen kunnen ook zelfstandig aan het werk gaan op het eigen leerplein onder toezicht van een onderwijsassistent.

Bovenbouw
De bovenbouwleerlingen havo/vwo kiezen een profiel: natuur en gezondheid (ng), natuur en techniek (nt), economie en maatschappij (em) en cultuur en maatschappij (cm). Binnen de profielen moet nog een vak worden gekozen in het profielkeuzedeel en een of twee vakken in het vrije deel. Hier kan de leerling kiezen uit een breed palet van vakken.

Havo bovenbouw
• Leerjaar 4 en 5.
• We werken met 5 perioden en 5 toetsweken.
• Vier profielen (Cultuur&Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid).
• Verplichte identiteitsvakken: Godsdienst en Algemene Natuur Wetenschappen (ANW).
• Engels en/of Cambridge-Engels.
• Verschillende keuzevakken, zoals maatschappijwetenschappen, mens en religie (M&R), natuur, leren en technologie (NLT), bewegen, sport en maatschappij (BSM) filosofie, tekenen, handvaardigheid, muziek, bedrijfseconomie (M&O).
• Werken aan een eigen vormings-portfolio.
• Doorstroming naar het HBO.

Vwo bovenbouw
• Leerjaar 4,5 en 6.
• We werken met 5 perioden en 5 toetsweken.
• Vier profielen (Cultuur&Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid).
• Verplichte identiteitsvakken: Godsdienst en Algemene Natuur Wetenschappen (ANW).
• Engels en/of Cambridge-Engels.
• Twee (moderne) vreemde talen verplicht (dus ook Frans of Duits).
• Verschillende keuzevakken, zoals maatschappijwetenschappen, mens en religie (M&R), natuur, leren en technologie (NLT), bewegen, sport en maatschappij (BSM) filosofie, tekenen, handvaardigheid, muziek, bedrijfseconomie (M&O).
• Ook gymnasium is mogelijk: keuze uit Latijn en/of Grieks.
• Werken aan een eigen vormings-portfolio.
• Doorstroming naar de universiteit.