Greijdanus werkt samen met de Hartstichting aan structureel reanimatieonderwijs

15-2-2016 | Het Greijdanus College in Zwolle gaat structureel reanimatieonderwijs aanbieden en heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar gesloten met de Hartstichting. Scholen die erkend reanimatieonderwijs geven, zijn te herkennen aan een gevelbord bij de ingang. Greijdanus heeft dit bord uit naam van de directeur van de Hartstichting ontvangen. Leerlingen ISDC uit de vierde klas hebben afgelopen vrijdag het gevelbord onthuld in de hal van de school.

De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mond-beademing kunnen geven en een AED kunnen gebruiken. De reanimatielessen worden gegeven door de eigen leerkrachten van Greijdanus. Zij hebben een cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd. Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad. De Hartstichting investeert in deze opleiding van leerkrachten.

Feiten en cijfers
Het project op de scholen is erg belangrijk omdat er elke week 300 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Door binnen de eerste 6 minuten 112 te bellen, te reanimeren én te defibrilleren, vergroot je de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Jaarlijks kunnen er zo circa 2.500 extra levens worden gered. Om dit mogelijk te maken, zijn méér mensen nodig die kunnen reanimeren.

Reanimeren kun je leren!
Reanimeren is niet moeilijk. Onderzoek wijst uit dat iemand van 13 à 14 jaar (vanaf het 2e leerjaar of hoger van het voortgezet onderwijs) fysiek sterk genoeg is om goede borstcompressies te geven. De 6-Minutenles is door de Hartstichting speciaal ontwikkeld voor jongeren en geschikt gemaakt voor digiborden. Leerkrachten kunnen deze lessen zelf verzorgen.

Breed draagvlak
Op dit moment bieden ruim 100 middelbare scholen in Nederland via het lesprogramma van de Hartstichting reanimatieonderwijs aan. Deelnemende docenten en leerlingen zijn erg enthousiast over de reanimatielessen. Leerlingen geven aan dat ze het nuttig vinden om te leren reanimeren. Docenten en scholen koppelen terug dat het lesprogramma goed aansluit bij de ‘wettelijke opdracht tot burgerschapsvorming' én bij vakken als biologie, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en verzorging.

Over de Hartstichting
Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Elke dag overlijden er ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten en komen er 1000 mensen in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. Wij strijden al méér dan 50 jaar tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land, door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de zorg. Voor meer informatie: www.hartstichting.nl.