Week van de Vluchteling op Greijdanus Zwolle

12-10-2015, Zwolle | Afgelopen week was op het Greijdanus College in Zwolle de ‘Week van de Vluchteling’. Een week van bewustwording waarin leerlingen veel leerden over de wereld van een vluchteling. Ook werd er met diverse acties geld ingezameld voor vluchtelingenhulp van De Verre Naasten in Jordanië, Libanon en Syrië.

“Vluchtelingen kennen veel onzekerheid. Hun toekomst is onduidelijk en ze hebben vaak traumatische ervaringen opgedaan tijdens hun vlucht.” Zo vertelt een gastspreker die werkzaam is bij Vluchtelingenwerk Nederland. Verwijzend naar de ‘Week van de Vluchteling’, voegt ze toe: “Wij mogen in Nederland dankbaar zijn voor wat we krijgen en jullie kunnen deze week een beetje delen van wat je gekregen hebt.”

Behalve gastcolleges en speciale dagopeningen, kwamen de leerlingen ook zelf in actie. Er werden lege flessen ingezameld, leerlingen schreven vrijwillig strafregels en tweedeklassers zamelden geld in met een color run. In totaal hebben de leerlingen samen €17.069,12 opgehaald.

Zie voor meer  informatie over de bestemming van het sponsorgeld: http://verrenaasten.nl/noodhulpfonds-voor-vluchtelingen/.