Vwo-scholieren Pieter Zandt en Greijdanus nemen deel aan AKZ-cursus over dogmatiek en spiritualiteit

Artikel: www.refdag.nl
18-8-2015 | Vwo-scholieren van de bovenbouw van de reformatorische Pieter Zandt-scholengemeenschap in Kampen en van het gereformeerde Greijdanus College in Zwolle, gaan deelnemen aan een toerustingscursus over dogmatiek (geloofsleer) en spiritualiteit.

Dat meldt AKZ+, de organisatie die de cursus heeft opgezet, dinsdag. AKZ+ is een platform waarin de theologische universiteiten in Kampen en Apeldoorn en de Viaa Gereformeerde Hogeschool in Zwolle samenwerken.

Tijdens de cursus komen vragen aan de orde als hoe verhoudt een gereformeerde opvatting over dogmatiek, ‘de leer’, zich tot een Bijbelse spiritualiteit en hoe krijgt deze doorleefde spiritualiteit vorm in de dagelijkse werkelijkheid? De collegeserie, die start op 26 augustus, is overigens niet alleen voor scholieren toegankelijk. Via de website van AKZ+ kan iedereen die belangstelling heeft, zich aanmelden. Ook zijn de colleges live te volgen via internet.

De sprekers tijdens de cursusavonden zijn dr. Dolf te Velde en dr. Hans Burger van de Theologische Universiteit Kampen, prof. dr. Wim van Vlastuin van de Vrije Universiteit in Amsterdam en dr. Maarten Kater van de Theologische Universiteit Apeldoorn. De collegeserie is ontwikkeld in samenwerking met docenten van het Greijdanus College en de Pieter Zandt-scholengemeenschap te Kampen.