Diploma ondernemerschap op Greijdanus Zwolle

14-11-2014 | Vandaag staan op het Greijdanus College in Zwolle de eerste lessen ondernemerschap op het rooster. Leerlingen van de theoretische leerweg/havo kunnen vanaf nu een diploma ondernemerschap halen en hiermee hun kansen vergroten als zelfstandig ondernemer.

Twaalf derdeklassers van de theoretische leerweg/havo hebben vandaag de eerste les ondernemerschap. Economiedocent Bert Haan staat voor de klas, hij wil zijn passie als voormalig ondernemer overbrengen aan de leerlingen: “Wil je op een goede manier voorbereid zijn voor je toekomstige beroep dan moet je het ondernemerschap zeker niet uitsluiten. De leerlingen moeten zich bewust worden van de banen in de toekomst. De kans op een zelfstandige functie als zzp-er in de dienstensector is dan ook een goede mogelijkheid.”

Omdat ondernemerschap niet bij het reguliere schoolprogramma hoort, begint het Greijdanus eerst met een pilot waarin ondernemerschap centraal staat. De leerlingen krijgen les in marketing, personeel en organisatie, bedrijfsadministratie en het maken van een ondernemersplan. Dit lesprogramma levert een speciaal diploma op van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Naar verwachting nemen de twaalf leerlingen nog dit schooljaar hun eerste ondernemersdiploma in ontvangst. In de bovenbouw krijgen leerlingen het vak elementair boekhouden wat het diploma financieel ondernemer als resultaat heeft. Wanneer ze kiezen voor marketing dan levert dit het diploma commercieel ondernemer op. De extra diploma’s kunnen zorgen voor een voorsprong op het mbo of vrijstellingen op het hbo.