De stageplekken en ervaringen

Er waren diverse plekken in en rondom Zwolle waar de leerlingen hun maatschappelijk stage konden lopen. Voor hen was dit een zeer leerzame ervaring, maar ook voor de opdrachtgevers was het erg waardevol.

De Stuwwal in Zwolle
In deze locatie ontdekten leerlingen dat in woonvormen vrijwilligers een belangrijke taak hebben. Leerlingen hebben na een rondleiding met bewoners iets gebakken en er zijn spelletjes gedaan. Ook de tuin is winterklaar gemaakt. Zo ervaren leerlingen dat zij zelf een schakel kunnen vormen, door de inzet van vrijwilligers wordt het leven van de bewoners aangenamer.

Stichting Yoba 
Dit jaar is via Bart Heijboer contact gelegd met de stichting Yoba. Een oud-docente van Deltion, afdeling mode, zet zich in voor een arm land in Afrika. Jannie Eisen vertelde over het leven in een samenleving als Gambia. De stichting helpt een kleine lokale timmerfabriek, waar kansarme jongeren een vak leren. Ze ontvangen kost, inwoning en een opleiding. Jannie verkoopt voor de timmerfabriek zelfgemaakte shawls ‘met een grapje’, een speciale techniek om de stof op een bijzondere manier samen te voegen. De leerlingen hebben op Deltion Jannie geholpen met de productie en afwerking. Met een naaimachine zijn Afrikaanse stoffen in elkaar genaaid. Jannie was enthousiast over de inzet van onze leerlingen!

’t Zand in Zwolle
Een nieuw adres in onze maatschappelijke stage. Onder leiding van oud Greijdanus docent mevrouw Bovendeur, gingen leerlingen in kleine groepjes enthousiast aan de slag op een afdeling voor ouderen met een psychiatrische aandoening. Er stonden 2 herfstactiviteiten op het programma; een herfststukjes maken en pompoensoep koken met en voor bewoners en leerlingen.

Intercontour, afdeling waterkers in Hattem
Een groep van 10 leerlingen is op een nieuwe locatie aan de Veldweg in Hattem aan de slag gegaan. Hier wonen 20 cliënten; van jong volwassen tot bejaard. Deze hebben niet aangeboren hersenletsel en/of een psychische stoornis. Bij de woning is een grote tuin met een bosperceel. De cliënten hebben samen met leerlingen onderhoud gedaan en de tuin winterkaar gemaakt.

Natuur op Soeslo
Andere leerlingen hebben dit jaar in de natuur de handen uit de mouwen gestoken. Op landgoed Soeslo, misschien nog bekend van het GMV. Daar legde Landschap Overijssel uit waarom het groen moet worden gekort. De jonge natuurbeschermers gingen enthousiast aan de slag; ze beklommen bomen, gingen zagen en slepen. Een leerling snoeide iets te enthousiast het eigen vingertopje mee, maar na een bezoekje aan het ziekenhuis  zit alles weer op zijn plaats. 

Peuterspeelzaal Polletje Pol in Zwolle Zuid
Een andere groep leerlingen heeft onder leiding van Mevrouw Zomer de peuterspeelzaal in Zwolle Zuid geholpen om speelgoed uit te zoeken, te repareren en zelf pannenkoeken te bakken en op te eten. Ook deze maatschappelijke stageplek zou zonder de inzet van vrijwilligers niet kunnen overleven.

De Werkelaar in Zwolle
Een vast adres is de Werkelaar in Zwolle. Dankzij de goede contacten met Herman de Waard lukte het wederom de leerlingen hier een leuke maatschappelijke stage te bieden. In deze sociale werkplaats hebben leerlingen de medewerkers geholpen bij allerlei technische werkzaamheden.