Videogames en de Bijbel

19-3-2015 | Cultuurtheoloog Frank Bosman gaf afgelopen donderdag een boeiend college over videogames en de relatie met theologie. Leerlingen van vwo-delta kregen dit college in het kader van Academische vorming. Naast deze vorming is het ook een realiteit dat er veel verschillende games worden gespeeld door de leerlingen, kortom een aansprekend onderwerp dat veel herkenning oproept. 

“We krijgen les over gamen. Awesome!” De leerlingen reageren enthousiast bij het horen van het onderwerp van dit lesuur. Cultuurtheoloog Frank Bosman vertelt over thema’s uit de Bijbel die in veel games worden gebruikt. De verhalen die hierin terugkomen hebben veel verschillende doelen legt hij uit. Hij laat dit zien vanuit intertekstualiteit; hoe gebruik je de oude tekst in een nieuwe context? Dat kan op drie manieren: constructief, destructief en deconstructief. De laatste twee manieren illustreert hij aan de hand van twee games.

The binding of Isaac
Met destructief tekstgebruik wordt de oude tekst als het ware belachelijk gemaakt. Bijvoorbeeld bij het spel: ‘The binding of Isaac’. In dit computerspel wordt het verhaal van het offer van Izaäk gebruikt. De overeenkomsten en verschillen laten zien dat de maker van de game, Abraham ziet als gehersenspoelde, ‘godsdienstwaanzinnige’!

Metro 2033 - last light
Een ander voorbeeld laat deconstructief tekstgebruik zien. Dat betekent dat het oude verhaal en het nieuwe verhaal elkaar vragen stellen (de hermeneutische cirkel). Dit is te zien in de Genesis trailer: ‘Metro 2033 - last light’. Deze trailer begint met het eerste hoofdstuk uit de Bijbel: Genesis 1, en eindigt in de ‘Moeder Gods-kerk’ in Moskou. De trailer begint met de zes scheppingsdagen en vanuit het feit dat de mens er een puinhoop van heeft gemaakt. Op de zevende dag verlaat God deze wereld en laat de wereld over aan de mensen. Aan het einde van het spel, nadat je het leven van je ergste vijand hebt gespaard, draait de camera naar een icoon van Jezus. Of te wel, alleen door Jezus kun je je ergste vijanden vergeven.

Dat niet alleen de jongens dit een interessant college vinden blijkt na afloop. Een groep meiden blijft achter in het lokaal met een aantal prangende vragen voor Frank Bosman. 

Behalve de hiervoor besproken onderwerpen, kwamen er nog veel meer games aan de orde. Kijk voor een overzicht op www.frankgbosman.nl.