Greijdanus rent voor twee goede doelen!

Greijdanus doet ook dit jaar weer mee met de scholencompetitie van de 4 Engelse Mijl in Zwolle. Deze hardloopwedstrijd is een onderdeel van het Halve Marathon Festival op 9 juni 2018. Met onze deelname aan de 4EM zamelen we geld in voor Somebody Cares en Stichting Gezi(e)n worden.

Somebody Cares
In de drie dorpen waar Somebody Cares werkzaam is wonen ongeveer 400 families met 700 kinderen. In deze dorpen leven veel Roma in armoede, vaak zonder stromend water, keuken, badkamer en riolering. Somebody Cares combineert het brengen van het Evangelie met sociale en materiële hulpverlening om gezinnen zo te helpen dat zowel hun maatschappelijke als hun hygiënische situatie verbeterd wordt.
Bron: www.somebodycares.nl

Stichting Stichting Gezi(e)n Worden
Stichting Gezi(e)n Worden wil – in de omgeving van Zwolle – graag een stabiele en veilige woonplek bieden aan jonge moeders zonder (zware) zorgindicatie, met hun (ongeboren) kindje. Deze moeders, zullen worden ondersteund door vrijwilligers van de stichting en – waar nodig – door reguliere zorgverlening.
Bron: www.stichtinggezienworden.nl