Naar het Greijdanus?!

Groep 8 en dan …? Dan ga je naar een andere school. Naar het voortgezet onderwijs. Maar … naar welke school en … welke richting? Net als je ouders en de basisschool wil Greijdanus je hier graag bij helpen. Op onze website stellen we onszelf aan je voor zodat je ons vast een beetje leert kennen.

Onderwijs
Net als op de basisschool krijg je op het Greijdanus College onderwijs. Greijdanus is alleen veel groter, er gaan wel meer dan 2200 leerlingen naar school. Je hebt een eigen klas, maar niet meer je eigen lokaal. Het schoolgebouw is zo ingericht dat elke afdeling (leerrichting) wel een eigen gedeelte heeft.

Afdelingen
Op onze school geven we lessen die aansluiten bij jouw niveau. Omdat niet iedereen hetzelfde is, zijn er dus verschillende onderwijsrichtingen. Er zijn twee hoofdrichtingen: we hebben het vmbo, die weer opgedeeld is in verschillende afdelingen, en de richting havo/vwo. In de eerste twee leerjaren krijg je te maken met ongeveer veertien verschillende vakken. 

Vakken
Net zoals je nu gewend bent volg je op het Greijdanus College ook allerlei lessen. Wel heb je straks voor elk vak een andere docent en ook nog eens veel meer vakken. Godsdienst, Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, verzorging, drama, muziek, handvaardigheid, tekenen, techniek en lo (gymnastiek). Afhankelijk van de onderwijsrichting worden er 10-15 vakken gegeven.

De lesdag bestaat uit een aantal lesblokken. Tussen de blokken door heb je een kleine pauze. De lessen worden gegeven tussen 9.00 en 16.00 uur. Maar elke klas heeft een aantal dagen dat je later kunt beginnen of je eerder vrij bent. Het Greijdanus heeft een kantine, tafelvoetbal, computers en een mediatheek, dus in de pauzes ga je je ook wel vermaken! 

Chromebooks
Op het Greijdanus werken we met Chromebooks in de klas. Als je bij ons op school op komt, dan krijg je van de school een Chromebook. Je gebruikt het thuis voor je huiswerk en op school in plaats van boeken en werkboeken. In de lessen werk je op je Chromebook. Dat heeft veel voordelen! Zo kun je je aantekeningen digitaal maken, kun je gebruik maken van handige programma’s en apps en heb je altijd internet bij de hand zodat je van alles kunt nazoeken.

Activiteiten
Op het Greijdanus worden ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Zoals sportdagen, klassenavonden en acties voor goede doelen. Naast de gewone lesweken zijn er soms ook projectweken. Daarin zijn verschillende activiteiten gepland en meestal vervalt dan het gewone lesrooster. Ook zijn er excursies en vieringen.

Hou je van zingen of speel je een instrument? Greijdanus heeft een Schoolkoor en een Bigband, dat regelmatig optreedt en cd-opnames maakt. Ook is er elk jaar een ‘Grote Avond’, waarin leerlingen hun uiterste best doen om een fantastisch theaterstuk op de planken te krijgen.