Structuurklas

De structuurklas is bedoeld voor leerlingen met onderwijsbehoeften die in het reguliere of leerwegondersteunend onderwijs niet bediend kunnen worden. We willen deze leerlingen de kans bieden onderwijs te volgen op het Greijdanus.

Lees de folder voor meer informatie over de structuurklas.