Toelating lwoo

Alles begint met de aanmelding van de leerling bij ons op school. Dit graag zo snel mogelijk en in ieder geval vóór 1 april. Eerst kijken we of er aanwijzingen zijn voor extra zorg op school en welk niveau de leerling waarschijnlijk heeft. Daarvoor kijken we naar het advies van de basisschool, de wens van de ouders en meegestuurde testgegevens. Bij twijfel nemen we contact op met de ouders en/of de basisschool waarna een beslissing genomen wordt of de leerling in procedure voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) gaat.

Procedure

 •  Verzamelen van rapportages om het dossier compleet te maken.
 •  Opvragen Onderwijskundig Rapport van de basisschool (verplicht voor deze procedure).
 •  Afspraak met de basisschool wie welke testen afneemt (didactisch, intelligentie en sociaal-emotioneel).
 •  Vaststellen of het dossier voldoende gegevens voor de toelating bevat en eventueel een intakegesprek met de ouders.
 •  Schrijven van een voorstel voor de toelatingscommissie met aanzet voor een handelingsplan.
 •  Beslissing van de toelatingscommissie over lwoo en niveau.
 •  Contact met ouders over de uitslag van de beslissing.
 •  Bijeenkomst met ouders om het dossier in te zien en vragen te stellen.
 •  Opsturen benodigde gegevens naar de Regionale Verwijzings Commissie.
 •  Plaatsing van de leerling in een klas.

Bij aanmelding graag meesturen (indien in uw bezit):

 • rapportages over onderzoek naar leerproblemen of sociaal-emotionele problemen
 • behandelingsrapportages

Wanneer u uw kind ook aanmeldt op een andere school, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Zo voorkomen we dat kinderen dubbel getest worden.