Dyslexie en dyscalculie

Sommige leerlingen hebben moeite met lezen of schrijven, of met rekenen. Dit kan een teken zijn van dyslexie of dyscalculie. Op de basisschool wordt dit meestal al onderzocht. Vaak wordt dan op het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring gegeven.

Op het Greijdanus zijn er specialisten die leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie begeleiden. Wanneer er twijfel is dan doen we een screening.

Het kan leerlingen erg onzeker maken wanneer ze denken dat ze dyslexie en/of dyscalculie hebben. Vooral wanneer het nog niet uitgezocht is. Het helpt al wanneer ze hierover zekerheid hebben. Wanneer blijkt dat een leerling dyslexie en/of dyscalculie heeft dan bieden wij hulp om er mee om te gaan. Het hele traject kan vanwege bepalingen van de overheid zes maanden tot een jaar juren, voordat er een verklaring kan worden afgegeven.

Leerlingen krijgen een verklaring waarin staat hoe we rekening houden met dyslexie en/of dyscalculie. Soms wordt er meer tijd gegeven voor een toets, of is het een toets met groter lettertype, wordt het voorgelezen, of is er een aangepaste toets. Tot en met het examen zijn er diverse afspraken hoe we het beste met dyslexie en/of dyscalculie kunnen omgaan.