Dyslexie

Sommige leerlingen hebben moeite met lezen of schrijven. Dit kan een teken zijn van dyslexie. Op de basisschool wordt dit meestal al onderzocht. Vaak wordt dan op het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring wordt gegeven.

Op het Greijdanus zijn er specialisten die leerlingen met dyslexie begeleiden. Wanneer er twijfel is of een leerling dyslexie heeft dan doen we een screening.

Het kan leerlingen erg onzeker maken wanneer ze denken dat ze dyslexie hebben. Vooral wanneer het nog niet uitgezocht is. Het helpt al wanneer ze hierover zekerheid hebben. Wanneer blijkt dat een leerling dyslexie heeft dan bieden wij hulp om er mee om te gaan.

Leerlingen krijgen een verklaring waarin staat hoe we rekening houden met dyslexie. Soms wordt er meer tijd gegeven voor een toets, of is het een toets met groter lettertype, of wordt het voorgelezen. Tot en met het examen zijn er diverse afspraken hoe we het beste met dyslexie kunnen omgaan.


Lees hier de folder over Dyslexie op het Greijdanus.