Decanaat

Vanaf klas twee of vier hoeven leerlingen niet meer alle vakken te volgen. Dan maken ze zelf een keuze voor een vakkenpakket. Er wordt gekeken naar interesse, maar ook welke vakken belangrijk zijn voor het latere beroep of de opleiding.

Een decaan helpt leerlingen bij het kiezen van een vakkenpakket. Dat vakkenpakket noemen we ook wel een ‘profiel’ of ’sector‘. In elk profiel of elke sector zijn enkele vakken verplicht. Daarnaast mag er ook nog gekozen worden voor een aantal ‘vrije vakken’. Omdat het belangrijk is om een goede keuze te maken, helpt de decaan om het goede profiel of de beste sector te kiezen. Want die keuze bepaalt voor een deel al welke richting (beroep) een leerling later op gaat.

Activiteiten
De decaan helpt een leerling om een antwoord te vinden op de volgende vragen: wat kan ik? Wat vind ik leuk? Wat wil ik later worden? Daardoor wordt het al een stuk makkelijker om te kiezen. We organiseren verschillende activiteiten om antwoorden te krijgen op die vragen. Dan vertellen ouders iets over hun beroep en wat ze daarvoor geleerd hebben. Ook gaan we op excursie naar bedrijven of een hogeschool of een universiteit. Daarnaast zijn er projectdagen met thema’s als techniek of biologie. Daarnaast is de stage een onderdeel waar veel van wordt geleerd. De decaan doet er alles aan om je te helpen een goed profiel of een goede sector te kiezen.

Studiekeuze
Hierna helpt de decaan leerlingen verder met de studiekeuze. Door de veelheid aan keuzes is het belangrijk dat hier goed over wordt nagedacht. Hulp van de decaan kan hierbij een belangrijke rol spelen.