Vormingsportfolio en I*D-CV

De middelbare school is een belangrijke periode in de ontwikkeling van een mens. Wat leerlingen gedurende deze periode leren kun je zo indelen: een harde kant van leer-eisen en een vormingskant. In de harde kant zitten kennis en vaardigheden die een leerling moet vergaren voor toetsen en examens. Maar school is meer, veel meer!

Het Greijdanus vindt het heel belangrijk dit te erkennen. Aandacht voor vorming is belangrijk. De Bijbel wijst ons op naastenliefde, vrucht van de Geest en verantwoordelijk zijn voor deze schepping. Het Greijdanus bereidt leerlingen daarop voor, op een eigentijdse manier. Het is belangrijk dat leerlingen waarden, deugden en kwaliteiten leren kennen, en leren zichzelf in te zetten voor iets groters dan hun zelf.

Bij ons op school worden leerlingen ook gevormd, en krijgen de gelegenheid zich te vormen; niet alleen in het kader van de christelijke identiteit, maar ook tijdens excursies, werkwerken, stages, deelname aan het schoolkoor of de grote avond, sporttoernooien etc. Om deze vormingskant vast te leggen hebben we een vormingsportfolio en het I*D-CV. Burgerschap, global skills, loopbaan oriƫntatie en mentoraat komen in een digitale portfolio bij elkaar.

Het portfolio volgt de vorming van leerlingen tot en met het eindexamen, door middel van het I*D CV zijn de leerlingen in staat hun vorming aan te tonen. Het vormt het bewijs van hun vorming en wordt (vaak) als bijlagegegeven, naast de cijferlijst van de harde kant.

Het mooie aan vorming is dat het vaak dwars door vakken, activiteiten en leerjaren heen gaat. Het zijn hierdoor geen afzonderlijke onderdelen meer. Een voorbeeld van een vormingsopdrachten in het I*D CV is bijvoorbeeld te zien bij het vak economie wanneer je gaat nadenken over rentmeesterschap en geldbesteding. Een ander voorbeeld doet zich voor tijdens een werkweek, waar een leerling bewust gaat nadenken over de ervaringen die hij/zij heeft opgedaan. Het zet leerlingen tot denken over hun waarden, normen en levenservaringen. Het cv heeft niet alleen te maken met identiteit maar ook met kwaliteiten, vaardigheden en idealen.

Op het moment richten steeds meer klassen van Greijdanus Zwolle zich op vorming en het I*D CV, volgend schooljaar krijgen alle leerlingen het digitale portfolio. Het is de bedoeling dat dit de komende jaren verder uitbreid.