Leerlingenraad

Binnen onze school is de leerlingenraad (LR) actief. De LR bestaat uit enthousiaste leerlingen uit de bovenbouw van het havo en vwo die hun best doen voor hun medeleerlingen. Het belangrijkste doel van de leerlingenraad is het opkomen voor onze leerlingen. Verder doen de leden van de LR hun best om de school aantrekkelijker te maken voor alle leerlingen. U kunt bijvoorbeeld denken aan de organisatie van een groots ‘galafeest’.

Verder houdt de LR iedere twee jaar een actie voor een goed doel. Er hangt een gezellige sfeer tijdens de vergaderingen van de LR. Ondanks dat -of juist daardoorlopen discussies soms hoog op. De meest afwisselende onderwerpen passeren de revue en we proberen in samenwerking met de directie goede oplossingen te vinden. Het is echt een leuke en leerzame ervaring voor leerlingen om de school van een heel andere kant te bezien: niet meer alleen het klaslokaal en de aula, maar ook de binnenkant van een directiekamer of een vergaderruimte.

Door deel te nemen aan de leerlingenraad leert uw zoon of dochter dus verder te kijken. Kortom: een echte aanrader. Leerlingen die vragen of suggesties hebben, kunnen een e-mail sturen naar leerlingenraadgc@hotmail.com. Als uw zoon of dochter het leuk lijkt eens een kijkje te komen nemen bij onze leerlingenraad, is hij/zij van harte welkom! Wel graag even aanmelden via het genoemde mailadres.