Burgerschap

Scholen vormen traditioneel belangrijke gemeenschappen als het gaat om het aanleren van burgerschapsvaardigheden. Het belang van het publieke welzijn, omgang met diversiteit en democratie kunnen heel goed aangeleerd worden op school. Als Greijdanus willen wij, mede vanuit onze christelijke identiteitook en ons motto ‘schitteren in Zijn licht’, onze bijdrage leveren aan de samenleving. Dat willen we omdat de samenleving dat van ons vraagt, maar nog meer omdat het een voluit Bijbelse opdracht is. We vullen dit o.a. in met maatschappelijke stages, acties voor goede doelen.

Wat is burgerschap? Waarom burgerschap?
Burgerschap is eigenlijk niet nieuw voor scholen. Wel staat het sinds twee decennia opnieuw in de schijnwerpers. Onder burgerschap wordt in zijn algemeenheid het volgende verstaan: de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.  Dat de overheid hier nu een punt van maakt voor het onderwijs door een wet burgerschap (2006) op te stellen heeft te maken met het verdwijnen van sociale verbindingen in de samenleving. De school is bij uitstek de plaats waar de burgers van de toekomst kunnen leren op welke manier ze met elkaar verantwoordelijk zijn voor die samenleving.

Hoe komen we tot een visie op burgerschap?
Onze visie op burgerschap hangt nauw samen met onze identiteit en de manier waarop we tegen onderwijs aan kijken. Dus onze visie is gebaseerd op Bijbelse uitgangspunten, normen en waarden. Vandaar uit willen we als gereformeerde school een bijdrage leveren aan de samenleving omdat het een voluit Bijbelse opdracht is. Christenen dienen als beeld van God uit te staan naar de wereld om hen heen, als een zoutend zout, voor het welzijn van allen.

Wat is de kern van onze visie op burgerschap?
In onze visie sluiten we aan bij het christelijk denken over de maatschappij. In de kern komt het neer om vanuit de eigen gemeenschap een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat je jezelf inzet voor een ander. Dat je dienstbaar bent naar je omgeving.  Het gaat om het aanleren van Moreel kapitaal. Dat is  het vermogen om op een zorgende manier bij de ander en bij de wereld te zijn. Jezus is hierin zelf het morele voorbeeld doordat hij zijn leven heeft ingezet voor de mensheid.  Christus volgen is de waarde die binnen school voorop staat. Dat is de basis van ons handelen.

Voorbeelden
Gedurende het jaar organiseren we diverse activiteiten waarin burgerschap vorm krijgt. Jaarlijks is er bijvoorbeeld een nacht van betekenis, waarbij leerlingen uit de eerste klas een nacht wakker blijven en daarmee geld ophalen voor een goed doel. We doen mee aan debatwedstrijden, sporttoernooien en organiseren projectdagen waarbij burgerschapscompetetie aan bod komen.