Waarom Vrienden van Greijdanus?

Als school hebben we veel in huis. We zijn een leergemeenschap vol kennis en talenten. En we zijn een leefgemeenschap waarin leerlingen, medewerkers, ouders, kerken en de buurt elk hun eigen plek hebben. De verbindende factor hierin, is ons geloof in God. Schitteren in Zijn licht is ons motto.

Zowel op school als in de omgeving willen we op allerlei manieren bijdragen aan het uitdragen van dat licht. Vanuit ons geloof zien we dat als onze opdracht. Zowel naar leerlingen, als naar de maatschappij en naar elkaar. Samen met de Vrienden van Greijdanus willen we als school een leer- als leefgemeenschap zijn.