Hoe word ik Vriend van Greijdanus?

Samen genieten, ontspannen ontmoeten, het delen van kennis, ervaringen, tijd en ideeën helpt om elkaar te leren kennen. Zo vormen we met elkaar een gemeenschap. Daar kunt u deel van uit maken, door Vriend te worden.

Als Vriend van Greijdanus blijft u op de hoogte van de activiteiten die er worden georganiseerd. Om dit leuker en makkelijker te maken bouwen we aan een digitaal platform. Hier kunt u met andere Vrienden in gesprek, kunt u oud-klasgenoten opzoeken, inschrijven voor activiteiten en nog veel meer. Het platform helpt om op een laagdrempelige manier betrokken te zijn bij de dingen die voor u van belang zijn. Wanneer het platform klaar is, krijgt u van ons een persoonlijke uitnodiging en kunt u er volop gebruik van maken.

Delen begint bij ons als school en vriendenstichting, maar we vragen u en jou ook te delen van wat u zelf hebt. Van elke Vriend vragen we een bijdrage, een aandeel, dat bij u past. Bij uw inschrijving geeft u aan wat u wilt delen en hoeveel. Klik hier om in te schrijven.

Loopt u over van de ideeën, dan investeert u creatief kapitaal. Hebt u een groot sociaal kapitaal, dan zet u uw netwerk in als ‘Vriend van Greijdanus’. En kunt u financieel ondersteunen, dan is uw bijdrage voor bijvoorbeeld busvervoer van harte welkom!