Financieel kapitaal delen (financieel kapitaal)

We willen samen school zijn. Samen schitteren in Zijn licht, op school en in de samenleving. Daar staat de Vriendenstichting voor. Vrienden zijn hier op allerlei manieren bij betrokken. Ze delen hun persoonlijk kapitaal in de vorm van talent, tijd, geld en inzet.

Ons Vriendennetwerk geeft support op verschillende terreinen:
• We ondersteunen ouders met hoge vervoerskosten.
• We maken betekenisvolle projecten op het gebied van  identiteit maatschappelijke betrokkenheid mogelijk.

Dat lukt alleen als we het samen doen, daarom is een bijdrage in de vorm van financieel kapitaal van harte welkom!

> Geef 15 euro
en maak betekenisvolle projecten, op het gebied van identiteit en maatschappij, mogelijk.

> Geef 25 euro
en help jongeren, zoals Rick uit onze film, naar een school te gaan waar ze gezien worden, als kind van God.

> Geef 40 euro
zodat we uw bijdrage kunnen inzetten waar het geld op dat moment het hardst nodig is.

Geïnteresseerd of meer informatie nodig, mail dan naar vrienden@greijdanus.nl.