Nog meer Vriendennetwerken

25-09-2015 | Ook onze partnerscholen bouwen aan een Vriendennetwerk. Zowel Gomarus als Guido de Bres en GSR volgen dit initiatief van Greijdanus.

Allemaal zien we de veranderingen in de samenleving en de opdracht die daar voor ons uit voort vloeit. De opdracht te om schitteren in de samenleving, te delen van het kapitaal dat we van God hebben gekregen. Voor elk van de scholen zal dit de insteek zijn voor de stappen die genomen worden in de richting van maatschappelijke inbedding. Dat betekent dat we zoeken naar manieren om wat te betekenen voor mensen om ons heen.

Natuurlijk zal elk van de scholen hier met de eigen identiteit en gericht op de eigen omgeving kleur aan geven. De pijler vervoer, het samen bereikbaar maken en houden van het onderwijs dat we bieden, zal hierin op alle scholen een duidelijke plaats innemen.