Strategisch Beleid

Het beleidsplan geeft richting aan de school. Sinds het vorige beleidsplan is de organisatie fors veranderd, het onderwijsaanbod wordt aangepast en de context van onderwijs, kerken en schoolkeuzes heeft belangrijke wijzigingen ondergaan. Met medewerkers op alle locaties, leidinggevenden, de MR, de Raad van Teozicht en de Raad van Identiteit is gesproken over de toekomst: Wat is de centrale boodschap waarmee we voor Greijdanus onze meerwaarde zichtbaar maken. Daarin zijn ook leerlingen en ouders betrokken.

De school krijgt een gezicht en vorm door medewerkers, leerlingen, ouders en de relatie met de omgeving van de school. Naar al deze mensen moeten concrete vertalingen van het strategische beleid worden gemaakt. In een bijlage zijn een groot aantal van deze vertalingen zichtbaar gemaakt. Het beleidsplan moet tegelijk dienstbaar zijn aan maatschappelijke en wettelijke doelen èn aan de medewerkers, leerlingen en ouders. We gaan verder met ons motto en belofte: Schitteren in Zijn licht.

Een belangrijke partner naar de toekomst is het gereformeerd primair onderwijs. Na ori:enterende gesprekken zijn in 2009 afspraken gemaakt vanuit de optiek: de vrijblijvendheid voorbij. Vanuit een strategische agenda wordt nu gewerkt aan nauwe verbindingen in leerlijnen voor leerlingen, beleid, operationeel en in de ondersteuning onder de vlag van GO|ON.