Diensten & Producten

Een kijkje in de keuken van Hotel Waanders, op bezoek in de havens van Rotterdam, koken voor klanten van het Leger des Heils, een website maken… Ook dat zijn lessen op het Greijdanus College in Meppel!

Als je de leerroute vmbo bb of kb volgt, kun je vanaf klas 3 kiezen voor het profiel Diensten en Producten (D&P). In dat profiel lijken de lessen steeds meer op werken in de praktijk. We richten ons op beroepen in de zorg, welzijn, handel, administratie, techniek, horeca en logistiek.

Ongeveer 10 uur per week werk je aan praktijkopdrachten. We proberen je opdrachten te geven die zo dicht mogelijk liggen bij de echte werkpraktijk. Denk maar aan het maken van een fruithapje voor een peuterspeelzaal of het verzinnen van een gymles voor de eerste klas.

We doen ook veel grotere opdrachten, zoals het organiseren van een compleet diner en het maken van een website. De module minionderneming is ook erg leuk! Daarbij bedenk en ontwikkel je zelf een product. Daarna ga je uitzoeken of er belangstelling is voor je product en of je het kunt produceren.