Vmbo

Op het Greijdanus in Meppel is het vmbo onderverdeeld in de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de theoretische leerweg (tl). In de bovenbouw bb en kb kunnen leerlingen in Meppel kiezen voor het praktische profiel Dienstverlening en Producten (D&P).

Lees meer over D&P

In de bovenbouw tl kunnen de leerlingen kiezen uit de sectoren techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw. Vmbo tl bereidt leerlingen voor op een overstap naar het mbo (niveau 4) of havo 4.