Persoonlijk leren

We willen onze leerling meegeven dat hij er toe doet. We stimuleren de leerling om na te denken over wat hij wil en vindt. En dat hij daarin mag afwijken van de groep. We geven de leerlingen bagage mee om hun mannetje te staan.

Op het Greijdanus in Meppel werken we met leerroutes. Zo bieden we maatwerk. De leerling wordt geplaatst in een van de volgende leerroutes: vmbo bb, vmbo kb, vmbo tl, havo of vwo. Daarbij dagen we de leerling optimaal uit.

We werken niet alleen aan kennisontwikkeling, maar ook aan persoonsvorming. Zo krijgt de leerling een goed beeld van zichzelf. Daardoor kan vertrouwen groeien en krijgt de belofte te mogen schitteren in Zijn licht vorm. Het ontwikkelen van vaardigheden als respecteren, samenwerken, leren en onderzoeken staat centraal.

Wij bieden maatwerk door:
a. Uitdaging op het naastliggend hogere niveau
Leerlingen, die dat aan kunnen, krijgen de mogelijkheid om vakken te volgen en af te sluiten op het hogerliggende niveau.
b. Keuzes bij het inrichten van onderwijstijd
De leerling wordt uitgedaagd om zelf te bepalen hoe hij een leerdoel wil halen. Zo leert hij nadenken over de hoeveelheid tijd die hij moet investeren én hoe hij die tijd inricht. Er zijn leeractiviteiten als klas, maar er staat ook keuze werktijd op het rooster.
c. Talentklassen

Talentontwikkeling door persoonlijke kwaliteiten en interesses
Persoonsvorming, talentontwikkeling en socialisatie worden extra gestimuleerd in de Talentklassen Sport, Cultuur of Science XL. Hierbij speelt de interesse van de leerling een grote rol. Na een introductie in periode 1 kiest de leerling zelf in welke keuzemodule hij zich wil verdiepen.

De leeractiviteiten vinden plaats op leerpleinen en aangrenzende lokalen.