Havisten Competent

Havisten Competent is een samenwerkingsverband tussen meerdere havoscholen, die zich verenigd hebben in de stichting Havisten Competent (HaCo). Allemaal hebben we dezelfde visie over hoe we havoleerlingen beter kunnen aanspreken op hun talenten en kunnen voorbereiden op de overgang naar het HBO.

De HaCo-scholen zijn van mening dat de doorstroming vanuit de derde klas via de bovenbouw naar het HBO beter kan. Het aantal profielwisselingen in de vierde klas, het aantal zittenblijvers in de havoafdeling en het uitvalpercentage in het hbo zouden allemaal omlaag kunnen.

Wat wil Havisten Competent hieraan doen?
• De havoafdeling een eigen gezicht geven.
• Het havo-onderwijs moet worden toegepast op de specifieke kenmerken van de havoleerling. Het moet een eigen opleiding zijn met accenten als: praktisch bezig zijn, mensen ontmoeten, doen.
• Goede voorbereiding op de bovenbouw, vooral op het gebied van vaardigheden.
• De profielkeuze bewuster laten verlopen.
• Ontwikkelen van instroomcompetenties voor het hbo, zoals het ontwikkelen van een beroepshouding, praktisch en probleemoplossend werken, kunnen samenwerken en kunnen reflecteren.

Om dit alles tot stand te brengen, is er door docenten van Greijdanus Meppel en de landelijke werkgroep veel lesmateriaal ontwikkeld. Het lesmateriaal gaat uit van leren door doen, eigen verantwoordelijkheid nemen en voldoende afwisseling.

Inhoudelijk ligt in de derde klassen de nadruk sterk op de profielkeuze. In de vierde en vijfde klas wordt meer vooruitgekeken naar de toekomst van de leerlingen in het HBO. Daarbij is het scheppen van een positief en stimulerend klimaat belangrijk. Vandaar dat docenten hard werken aan het onderhouden van een goede relatie met hun leerlingen en het bevorderen van hun zelfvertrouwen.

Uitgebreide informatie over Havisten Competent is te vinden op www.havistencompetent.nl