Delta h/v

Delta = maatwerk
Op het Greijdanus College in Meppel wordt binnen de onderwijsactiviteiten maatwerk geboden. Dat geldt niet alleen binnen de lessen. Zo kunnen er keuzes gemaakt worden om meer of minder tijd aan een vak te besteden om de kerndoelen te halen. Rond talentontwikkeling werken we - net als onze vestiging in Zwolle - met het Deltaconcept. Daardoor kunnen de leerlingen in de leerroute havo en vwo versnellen, verdiepen en/of verbreden.

Delta = talentontwikkeling en uitdaging
Het brede onderwijspakket in het havo en vwo kent de termen uit het Griekse alfabet: alfa (talen), bèta (exact) en gamma (mens en maatschappij). Deze gebieden vormen een driehoek, die in het Griekse alfabet wordt weergegeven door de vierde letter; de delta. Delta is daarmee de verbinding tussen de alfa-, bèta- en gammarichting. Delta symboliseert de groei in talent die een leerling op school doormaakt. Delta geeft meer uitdaging voor de leerling door een hogere snelheid en complexere activiteiten.

Delta = academische vaardigheden
Bij Delta wordt aandacht besteed aan kritisch denken, analytisch vermogen, onderzoek doen, argumenteren, interpreteren, verbanden leggen. Leerlingen leren dat een antwoord of oplossing op een vraagstuk geen punt is, maar een komma. Er is altijd ruimte voor nader onderzoek. Dat zijn de academische vaardigheden

Delta = maatwerk
Talentontwikkeling en uitdaging
Academische vaardigheden 
Breed aanbod onderwijs
Coaching door deltacoaches
Voor havo en vwo

Delta = breed aanbod onderwijs
Kennis is geen einddoel, maar een middel om in je proces tot iets te komen. Hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat er nog meer te weten/leren valt.

Leerlingen die de basisleerstof beheersen, worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen in de alfa-, bèta- en gammarichting.

Voorbeelden zijn:
• Bèta/techniek: logisch denken, denken in oplossingen, onderzoekvaardigheden
• Psychologie: inzicht in zichzelf, zicht op verschillen tussen mensen
• Klassiek: Latijn en Grieks en klassieke oudheid

Ook buiten officiële delta-uren om zijn delta-invalshoeken bij bijvoorbeeld Internationaal Leren.

Delta = coaching door deltacoaches
Bij Delta worden leerlingen gecoacht door mentoren/deltacoaches, die leerlingen uitdagen om kritisch na te denken. Ook helpen de coaches, in samenwerking met de mentor, de leerlingen bij het samenstellen van hun onderwijsprogramma.

Delta = voor havo en vwo
Vwo-leerlingen met een voldoende voor de kernvakken komen in aanmerking voor het volgen van Delta. Havoleerlingen die ruimte hebben, mogen ook meedoen. Voor deze leerlingen is het daarnaast mogelijk om vakken op vwo-niveau te volgen. Zo willen we tegemoet komen aan interesse van de leerling. In overleg met de leerling, de Deltacoach en de ouders wordt bepaald of en hoe een leerling meedoet.
Op deze manier biedt Delta maatwerk voor vwo-leerlingen en havisten. De leerlingen krijgen de kans om leerstof te versnellen, verdiepen en/of verbreden, zodat er ruimte ontstaat voor eigen keuzes en interesses. De vaardigheden, die de leerlingen bij Delta ontwikkelen, komen goed van pas op het hbo en op de universiteit.

Hoogbegaafde leerlingen
Hoogbegaafde leerlingen adviseren wij in ieder geval mee te doen aan de Delta-uren om op hun eigen niveau te worden uitgedaagd. Deze leerlingen worden gestimuleerd om hun grenzen op te zoeken en hun doorzettingsvermogen te laten zien. Zo voorkomen we dat deze leerlingen pas later in hun (school)carrière hun grenzen tegenkomen en vastlopen, omdat ze niet hebben geleerd hiermee om te gaan. Deze leerlingen kunnen via delta de uitdaging aan gaan.
Een hoogbegaafde leerling wordt op het Greijdanus begeleid door een hoogbegaafdheidsspecialist. Deze docent heeft veel kennis over het leren en motiveren van hoogbegaafde leerlingen.