Havo/vwo

In leerjaar 2 van havo/vwo kunnen de leerlingen Latijn volgen. Vanaf klas 3 is er ook een aparte vwo-klas. Aan de leerlingen van deze klas wordt Latijn en Grieks aangeboden. Na leerjaar 3 vervolgen de vwo-leerlingen hun schoolloopbaan op de vestiging in Zwolle.

Niet alleen binnen lessen is maatwerk. Zo kunnen er keuzes gemaakt worden om meer of minder tijd aan een vak te besteden om de kerndoelen te halen. Rond talentontwikkeling werken we - net als onze vestiging in Zwolle - met het Deltaconcept. Daardoor kunnen de leerlingen in de leerroute havo en vwo versnellen, verdiepen en/of verbreden.

Lees meer over Delta h/v