Voorlichtingsavond Greijdanus Meppel

Donderdag 11 februari 2016

10-2-2016, Meppel | Op donderdag 11 februari 2016 organiseert het Greijdanus College in Meppel een voorlichtingsavond voor ouders van kinderen in groep 7 en 8. De avond begint om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar aan de Schoolstraat 5.

Omdat niet alle ouders de reguliere voorlichting op de basisschool kunnen bezoeken, organiseert het Greijdanus een voorlichtingsavond op donderdag 11 februari. Tijdens de avond wordt verteld over het onderwijs, de identiteit, kwaliteit en passend onderwijs. Ook is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Greijdanus Meppel
525 leerlingen weten elke dag het Greijdanus College in Meppel te vinden. Op deze relatief kleine school worden ze voorbereid op een plaats in de maatschappij. Het Greijdanus is een gereformeerde school waar de Bijbel centraal staat.
Op het Greijdanus in Meppel wordt maatwerkonderwijs gegeven. De leerling mag leren op de manier die bij hem past. We gaan uit van wie de leerling is en wat hij kan. Zo mag hij groeien als persoon en vol vertrouwen zijn plaats in de maatschappij innemen.