Week van de maatschappelijk stage op Greijdanus Meppel

15-12-2015, Meppel | Via Stichting Present waren leerlingen van het Greijdanus College in Meppel afgelopen week actief met de maatschappelijk stage. Ze zetten zich in om bij te dragen aan een mooie samenleving en leren wat participeren is.

Dertien groepen uit havo 3/4 en vwo 3 gingen op verschillende manieren aan het werk. Het resultaat mag er zijn: de leerlingen hebben twee tuinen opgeknapt, kniepertjes gebakken voor dementerende ouderen, kerstversiering opgehangen, zwarte piet gespeeld en geschilderd bij verschillende instellingen en particulieren.

Deze inzet is het resultaat van de samenwerking tussen het Greijdanus College en Present Meppel. “Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zien en meemaken wat er in de maatschappij leeft en hoe zij daar aan bij kunnen dragen. Het is een uitdaging om dit zo te doen dat het inderdaad meerwaarde heeft voor leerlingen en instellingen, vandaar dat we hebben gekozen om samen te werken met Present Meppel.” Aldus de coördinator Maatschappelijke Stage.

Present Meppel bemiddelt, ontzorgt en legt de verbinding tussen de leefwereld in de instellingen en de leerlingen van het Greijdanus. “We werken met plezier samen met het Greijdanus College. De leerlingen kiezen zoveel mogelijk zelf hun activiteiten en wij zorgen dat zij met die activiteit welkom zijn bij een zorg instelling. Natuurlijk niet zonder zorgvuldige voorbereiding en begeleiding rondom de activiteit.” Aldus Adrianne Rook, coördinator Present Meppel.

De leerlingen genieten ook van de stage. “Het is een compleet andere wereld waar je in stapt en soms ook wel confronterend, wij waren bij dementerende ouderen en dat is wel heftig om mee te maken. Dan is het fijn dat je leert dat ze wel van dat moment kunnen genieten en van de kniepertjes die we hebben gebakken.”