Greijdanus Meppel biedt leerlingen maatwerk

“Uitdagen en faciliteren om vakken op een passend niveau te volgen.”

22 februari 2016, Meppel | Afgelopen week schreef Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer dat leerlingen het recht krijgen om hun beste vakken op een hoger niveau te volgen. Het Greijdanus in Meppel is hier blij mee, want het sluit geheel aan bij het vernieuwde onderwijsconcept van de gereformeerde school, waarin maatwerk voor leerlingen het uitgangspunt is, evenals het uitdagen van leerlingen om vakken op een hoger niveau te volgen. Een interview met Greijdanus-directeur Ton Sebens.

“Bij ons op school gaan we uit van wie je bent en wat je kunt. We willen ons onderwijs daarop laten aansluiten. Het huidige onderwijssysteem is echter veelal nog ingericht met niveaus en jaarlagen. Dat werkt beperkend voor onze doelstelling om leerlingen te laten leren op het niveau dat bij hen past, en dat kan dus per vak verschillen.” Om die reden heeft Greijdanus Meppel de afgelopen periode nagedacht over hoe ze nog meer maatwerk kunnen realiseren. “Incidenteel gebeurt dat maatwerk al; we laten nu al leerlingen op een hoger niveau vakken volgen en versneld examen doen. Dat willen we graag uitbreiden en dus zijn blij met het voornemen van de Staatssecretaris.”

Leerroutes en leerpleinen
Sebens: “Vanaf het nieuwe seizoen gaan we werken met leerroutes en leerpleinen om de onderwijstijd zo maximaal mogelijk te benutten. Daarbij willen we leerlingen optimaal uitdagen om vakken op een zo passend mogelijk niveau te volgen én afronden. Voor elk vak werken de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Zo word je ook niet overvraagd of ondervraagd, plus de leerroutes vergroten de motivatie van leerlingen.”

Voor dat ‘maatwerkonderwijs’ en om vakken op een hoger niveau te kunnen volgen, is het vast belangrijk dat leerlingen goed begeleid worden, of kunnen ze zelf die keuzes maken? “Omdat we een kleine overzichtelijke school zijn, kennen onze docenten de leerlingen goed en weten ze wat bij hen past. Ze worden daarnaast intensief begeleid door de mentor en de vakdocenten bij het maken van keuzes tijdens het samenstellen van de optimale leerroute. Dit is sterk verbonden aan de vormingskant – persoonsvorming - van onderwijs, onze tweede pijler. We vinden het namelijk belangrijk dat leerlingen leren wie ze zijn en wat ze kunnen. Hun talenten ontdekken en ontwikkelen en groeien in vertrouwen. We willen hen zo voorbereiden om als mens, in ons geval ook als christen, hun plek te vinden in de maatschappij van nu en de toekomst.”

Die leerpleinen, staat dat in relatie tot jullie nieuwbouw? “Ja, we hebben van de gemeente Meppel toestemming gekregen om de school te verbouwen en uit te breiden qua ruimte. Vanaf augustus 2016 kunnen we gebruik maken van de nieuwe vleugel boven op de bestaande aula. Dit biedt ons mogelijkheden om de school opnieuw – passend bij maatwerkonderwijs - in te delen. We willen graag meer gaan werken met leerruimtes. Open ruimtes waar leerlingen in groepsverband en individueel, op hun eigen tempo, aan de slag kunnen met de leerstof en opdrachten.”

H/V Delta
Maatwerk betekent dus dat leerlingen meer eigen keuzes kunnen maken? “Voor onze havo-vwo richting gaan we werken met het concept ‘Delta’, dat onze Greijdanus-vestiging in Zwolle al een aantal jaren met succes vormgeeft. De leerling kan dan kiezen om meer of minder tijd aan een vak te besteden om de kerndoelen te halen. Ze kunnen kiezen voor versnellen, verdiepen of verbreden. Er is tevens veel aandacht voor academische vaardigheden zoals kritisch denken, analytisch vermogen, onderzoek doen, argumenteren, interpreteren en verbanden leggen. Ze leren dat een antwoord of oplossing op een vraagstuk geen punt is, maar een komma. Er is altijd ruimte voor nader onderzoek.”

100% geslaagden
Waarom vernieuwen jullie je onderwijsconcept eigenlijk? Jullie examenresultaten waren afgelopen jaar 100%, beter kan niet toch? Directeur Sebens lacht met gepaste trots en zegt hierover: “Kenmerk van goed onderwijs is dat je continu blijft verbeteren om die kwaliteit vast te houden. En juist die kwaliteit van ons onderwijs, van ons docententeam, is de basis wat ons in staat stelt om dergelijke veranderingen succesvol te kunnen realiseren. Maar boven alles laten we ons hierbij vooral leiden door onze missie; we willen met ons onderwijsaanbod aansluiten bij wat goed voor leerlingen is. Hen met maatwerk maximaal uitdagen en ondersteunen in hun ontwikkelproces om hen, zoals onze slogan zegt, ‘te kunnen laten Schitteren in Zijn licht’.