Greijdanus Meppel krijgt certificaat Havisten Competent

23-11-2015 | Sinds 6 november is Greijdanus Meppel een gecertificeerde Havisten Competent school. De stichting Havisten Competent (HaCo) staat voor goed onderwijs op de havo en stimuleert een goede voorbereiding op het hbo. De certificering van Greijdanus is extra bijzonder, omdat de school het traject in één jaar heeft doorlopen in plaats van de gebruikelijke vier jaar.

Vorig jaar slaagden alle leerlingen van het Greijdanus in Meppel voor hun examen. Het certificaat Havisten Competent is een mooi vervolg hierop waarbij de onderwijskwaliteit van de school zichtbaar wordt. Er zijn 30 scholen aangesloten bij de stichting HaCo. De scholen in dit netwerk hebben gemeen dat er speciale aandacht is voor een goede aansluiting op het hbo en de competenties die hier belangrijk zijn.

Adjunct-directeur havo/vwo Henk Veenstra is erg blij met de certificering: “Dit betekent dat we met onze ontwikkelingen een meer dan goede havo-opleiding kunnen bieden. We willen niet alleen dat leerlingen een mooi diploma krijgen, maar hen ook goed voorbereiden op vervolgonderwijs.” Docent Gert Hulzebosch: “Vanaf leerjaar één werken we systematisch aan het ontwikkelen van competenties als: respecteren, samenwerken, leren en onderzoeken. Dit gebeurt onder andere in vakoverstijgende projecten. We willen maatwerk leveren in de hele breedte van de ontwikkeling. Het vertrekpunt is de leerling.” Het HaCo-certificaat is geen eindpunt: “Als school blijven we ons ontwikkelen in het optimaal begeleiden van de leerlingen.”