Greijdanus Meppel behoudt basisarrangement inspectie!

19-2-2015 | Maandag 16 en 17 februari kreeg Greijdanus Meppel bezoek van twee inspecteurs van het ministerie van Onderwijs. Altijd spannend, zo’n bezoek. Maar beide inspecteurs hebben voor zowel de havo als voor het vmbo een basisarrangement afgegeven. Dat is het meest positieve scenario en daar zijn we erg blij mee.

De inspectie kijkt bij haar bezoek naar allerlei cijfers als het slagingspercentage en onderbouwrendement, het succes dat leerlingen hebben in de onderbouw. Ook worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en personeelsleden. Daarnaast bezoeken de inspecteurs een heel aantal lessen.

De inspectie is tevreden over onze inspanningen, onze grondigheid en heeft de resultaten positief beoordeeld. Ook voor de aanpak van het onderbouwrendement werden complimenten gegeven. De inspecteurs zijn positief over de contacten die we onderhouden met het basisonderwijs. Daarmee moeten we zeker doorgaan. Opgemerkt werd onze trots op de vaardigheden van leerlingen.

Als school mogen we best iets trotser zijn op onze eigen kwaliteiten. Op o.a. het gebied van zorg, mentoraat, plusprogramma wordt goed werk geleverd.

Uit het onderzoek van de inspecteurs kwam naar voren dat de leerlingen Greijdanus Meppel een veilige school vinden. En 80-90% van de leerlingen vindt dat de leraren goede lessen geven. De inspecteurs hebben naar eigen zeggen "schitterende lessen" gezien.

Fijn om te merken dat de inspectie vindt dat we op een goede manier bezig zijn met de ontwikkeling van onze leerlingen. Zo’n inspectiebezoek is geen punt, het is een komma. We gaan door op de ingeslagen wegen en zullen, met de opmerkingen van de inspectie in ons achterhoofd, verder vormgeven aan goed onderwijs. In alle opzichten geldt: ‘Ontdek, ontwikkel en groei op Greijdanus Meppel’.