Naar de brugklas van Greijdanus?!

Groep 8 en dan …? Dan ga je naar een andere school. Naar het voortgezet onderwijs. Maar … naar welke school en … welke richting? Net als je ouders en de basisschool wil Greijdanus je hier graag bij helpen. Op onze website stellen we onszelf aan je voor zodat je ons vast een beetje leert kennen.

Op het Greijdanus in Meppel volg je je eigen leerroute. Je wordt geplaatst in een bepaald niveau, maar je wordt uitgedaagd om vakken op een hoger niveau te volgen en af te sluiten.

Je werkt vaak zelfstandig aan je taken en gebruikt daarbij een Chromebook. De leeractiviteiten worden georganiseerd op leerpleinen. Dat betekent dat je met veel leerlingen tegelijk met hetzelfde vak bezig bent. Er zijn docenten aanwezig om je te helpen en regelmatig wordt er in een apart lokaal een uitleg gegeven over de leerstof op jouw niveau.

Op je rooster staan vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, science en ethiek & maatschappij. Leerlingen, die de vmbo-bb of –kb leerroute volgen, krijgen ook DPO. Daarbij werk je aan praktische opdrachten, die te maken hebben met een bepaald beroep.

Leerlingen in de havo- en vwo-leerroute kunnen het Delta-programma volgen. Je gaat dan sneller door de basisstof, zodat er ruimte ontstaat om je te ontwikkelen op andere gebieden. Bij Delta leer je academische vaardigheden, die van pas komen op het hbo of de universiteit.

We vinden het belangrijk dat je ook je eigen talent ontwikkelt, daar om zijn er voor alle leerlingen in klas 1 Talentklassen. Je kunt kiezen voor de: Cultuurklas, Sportklas en Science XL-klas. In de eerste periode maak je kennis met alle klassen, zodat je goed kunt kiezen.

Op het Greijdanus mag je dus vaak je eigen keuzes maken. Je mentor gaat je daarbij helpen, daarom heb je ook regelmatig een gesprek met hem of haar.
De lesdag bestaat uit een aantal lesblokken, waarin de vakken worden afgewisseld. Tussen de blokken door heb je pauze.

Activiteiten
Op het Greijdanus worden ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Zoals sportdagen, klassenavonden en acties voor goede doelen. Naast de gewone lesweken zijn er soms ook projectweken. Daarin zijn verschillende activiteiten gepland en meestal vervalt dan het gewone lesrooster. Ook zijn er excursies en vieringen. Eens in de twee jaar organiseren we een ‘Grote Avond’, waarin leerlingen hun uiterste best doen om een fantastisch theaterstuk op de planken te zetten.