Lwoo

Leerwegondersteuning is bedoeld voor leerlingen binnen het vmbo. Deze leerlingen kunnen in principe in iedere leerweg (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische) worden geplaatst. Als uw kind een lwoo-indicatie heeft, zullen wij met u als ouder/verzorger intensiever contact onderhouden dan met andere ouders.

De basisschool moet een onderwijskundig rapport invullen en daarin de noodzaak aangeven voor de aanvraag van een lwoo-indicatie. De indicatie wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De aanvraag wordt verzorgd door het Greijdanus College. We streven ernaar dit vóór de start van het nieuwe schooljaar afgerond te hebben.

Leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteuning (lwoo) komen in aanmerking voor extra remedial teaching op de volgende terreinen: Nederlands, moderne vreemde talen en rekenen. De leerlingbegeleider kan -indien nodig- sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining aanbieden. Structureel krijgen de leerlingen huiswerkbegeleiding door een onderwijsassistent.